…najstarsza przychodnia w Warszawie

Historia Przychodni

Budynek w którym mieści się I Żoliborska Przychodnia Weterynaryjna pochodzi z 1930 roku.

Historia przychodni jest ciekawa i sięga okresu przedwojennego. W trakcie działań wojennych w czasie II wojny światowej, został on częściowo zniszczony. Po remoncie w 1947 r. otwarto w nim pierwszą na Żoliborzu lecznicę.

W okresie tych sześćdziesięciu lat zmieniała się zarówno kadra lekarzy, jak i nazwa placówki.
Na początku była to Przychodnia, później Lecznica, od 1991 r.-  I Żoliborska Lecznica dla Zwierząt, natomiast w 2005 r., zaraz po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej – Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Ewa Kruszyńska.

Obecnie I Żoliborska Przychodnia Weterynaryjna.